Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Strenge eisen aan fusie Parnassia en Antes

Ggz-instellingen moeten zorg en klinieken overdragen aan GGZ Delfland.

Lees het volledige artikel

Rijnstate krijgt gelijk in rechtszaak over spermabank

Ziekenhuis hoeft geen 5000 dossiers te onderzoeken.

Lees het volledige artikel

Warande voldoet weer aan eisen IGZ

De ouderenzorgorganisatie in Zeist heeft aan de aanwijzing van de Inspectie voldaan en zo het dwangsomtraject afgesloten.

Lees het volledige artikel

Meetbaar Beter introduceert uitkomstenmonitor

Ongeveer 80 procent van de cardiologische zorg in ons land is aangesloten.

Lees het volledige artikel

‘Zijn wachttijden op websites van ziekenhuizen zinvol?’

De zoektocht van een patiënt naar een ziekenhuis met een kortere wachttijd.

Lees het volledige artikel

Graadmeter # 1 is de laatste op papier


Graadmeter wordt opgevolgd door een digitale nieuwsbrief. Dit is het laatste nummer op papier. Met onder meer een interview met oprichter Henk Rigter: ‘Ik zou graag af en toe iets vrijmoedigs lezen in die nieuwsbrief van de Gezondheidsraad’.

Lees het volledige artikel

Elisabeth-TweeSteden expertisecentrum hersenaandoeningen

Minister verlengt status Tilburgs ziekenhuis met vijf jaar.

Lees het volledige artikel

Breast Clinic Albert Schweitzer wint prijs

Breast Clinic wint Gouden Zinnige Zorg Award, van VGZ.

Lees het volledige artikel

Verscherpt toezicht Lelie Zorggroep verlengd

IGZ verlengt verscherpt toezicht verpleeghuis Pniël met twee maanden.

Lees het volledige artikel

Zorginstituut stelt indicatoren geboortezorg vast

Kwaliteitsindicatoren zijn nu verplicht.

Lees het volledige artikel

Miljoenenbesparing mogelijk met ‘IC-Light’

Een aparte IC voor beademingspatiënten zou beter en goedkoper zijn.

Lees het volledige artikel

Nieuwe erkenning voor arts-specialist in de klinische genetica

Op 1 juni 2017 treden de nieuwe erkenningscriteria in werking voor een nieuwe specialiteit voor artsen-specialisten: “arts-specialist in de klinische genetica” . Vanaf dan kan een arts dus deze beroepstitel aanvragen als hij voldoet aan de criteria. Tot 30 juni kan er ook een aanvraag gebeuren op basis van een overgangsmaatregel.

Lees het volledige artikel

AP stelt onderzoek in naar Stichting Benchmark GGZ

De Autoriteit Persoonsgegevens wil bekijken of de SBG voldoet aan de wet- en regelgeving rondom privacy.

Lees het volledige artikel

Een loopje met de waarheid?

De geloofwaardigheid van het UMCU staat onder druk na een nieuwe ZEMBLA uitzending.

Lees het volledige artikel

Een loopje met de waarheid?

De geloofwaardigheid van het UMCU staat onder druk na een nieuwe ZEMBLA uitzending.

Lees het volledige artikel

NZa: 'Steeds minder cliënten naar gespecialiseerde ggz'

Er worden meer mensen geholpen in de basis-ggz of door de poh, blijkt uit de marktscan ggz van de zorgautoriteit.

Lees het volledige artikel

Leven & Zorg onder verscherpt toezicht

Voorkeursaanbieder wijkverpleging in Utrecht vertoont ernstige tekortkomingen.

Lees het volledige artikel

Kwaliteitskader spoedzorg loopt vertraging op

De komst van het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg is uitgesteld tot zeker 1 juli. Partijen hebben meer tijd nodig om gezamenlijke normen voor de kwaliteit van spoedzorg af te spreken.

Lees het volledige artikel

Van Rijn richt werkgroep zwaar gehandicapte kinderen op

De staatssecretaris liet in een debat weten dat de problemen rond lastig plaatsbare kinderen met een beperking moeten worden opgelost.

Lees het volledige artikel

Nieuw netwerk topklinische ziekenhuizen

Vijf topklinische ziekenhuizen gaan samenwerken op het gebied van innovatie, technologie en kwaliteit van zorg.

Lees het volledige artikel

Bevorderen van de toegang tot 'innovatieve' geneesmiddelen: een uitzonderlijke procedure mag geen regel worden

Het systeem van de artikel 81-conventie is een procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen die parallel loopt met de klassieke procedure. Ze treedt in werking wanneer er nog onzekerheden bestaan omtrent de werkzaamheid van een geneesmiddel, maar men het toch al beschikbaar wil maken voor de patiënt. Dit systeem bestaat in ons land sinds 2010, en aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om het te evalueren. Het blijkt dat de procedure steeds meer wordt gebruikt, maar dat het voordeel voor de maatschappij op lange termijn in vraag kan worden gesteld. Meestal worden bij het afsluiten van dergelijke vertrouwelijke overeenkomsten vertrouwelijke kortingen door de firma’s gegeven. Dit is uiteraard een voordeel voor de ziekteverzekering, maar een overmatig gebruik van het systeem leidt tot een verlies van transparantie en moedigt de farmaceutische firma’s niet altijd aan om bijkomend onderzoek uit te voeren naar de...

read more

Lees het volledige artikel

Pistes om het Belgische systeem van artikel 81 overeenkomsten te verbeteren

Het systeem van de artikel 81-conventie is een procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen die parallel loopt met de klassieke procedure. Ze treedt in werking wanneer er nog onzekerheden bestaan omtrent de werkzaamheid van een geneesmiddel, maar men het toch al beschikbaar wil maken voor de patiënt. Dit systeem bestaat in ons land sinds 2010, en aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om het te evalueren. Het blijkt dat de procedure steeds meer wordt gebruikt, maar dat het voordeel voor de maatschappij op lange termijn in vraag kan worden gesteld. Meestal worden bij het afsluiten van dergelijke vertrouwelijke overeenkomsten vertrouwelijke kortingen door de firma’s gegeven. Dit is uiteraard een voordeel voor de ziekteverzekering, maar een overmatig gebruik van het systeem leidt tot een verlies van transparantie en moedigt de farmaceutische firma’s niet altijd aan om bijkomend onderzoek uit te voeren naar de...

read more

Lees het volledige artikel

Aantal chronisch zieken kan omlaag

De Ierse regering schakelt alle zorgprofessionals in voor preventieve interventies.

Lees het volledige artikel

‘Rotte appels zijn een bedreiging voor ons zorgstelsel’

Jacobine Geel en André Rouvoet menen dat zorgaanbieders als Vitalis een bedreiging vormen voor de houdbaarheid van het zorgstelsel.

Lees het volledige artikel

Pagina's