Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Buiten beeld

Het Leger des Heils ziet een snel stijgend aantal jongeren dat de weg niet meer weet in een ingewikkelde samenleving.

Lees het volledige artikel

Aantal medische claims stijgt fors

Patiënten dienen steeds vaker een medische claim in bij ziekenhuizen. Het aantal claims steeg in een jaar met 23,8 procent.

Lees het volledige artikel

Angst blokkeert transparantie over zorg

Angst voor het oordeel van de buitenwereld is het belangrijkste obstakel voor meer openheid over zorg.

Lees het volledige artikel

Opvang Leger des Heils overvol met jongeren

Steeds meer jongeren vragen onderdak bij Leger des Heils.

Lees het volledige artikel

Vaccinatie werknemers tegen kinkhoest


Prik voor verzorgenden moet jonge kinderen beschermen tegen kinkhoest

Lees het volledige artikel

Strenge eisen aan fusie Parnassia en Antes

Ggz-instellingen moeten zorg en klinieken overdragen aan GGZ Delfland.

Lees het volledige artikel

Rijnstate krijgt gelijk in rechtszaak over spermabank

Ziekenhuis hoeft geen 5000 dossiers te onderzoeken.

Lees het volledige artikel

Warande voldoet weer aan eisen IGZ

De ouderenzorgorganisatie in Zeist heeft aan de aanwijzing van de Inspectie voldaan en zo het dwangsomtraject afgesloten.

Lees het volledige artikel

Meetbaar Beter introduceert uitkomstenmonitor

Ongeveer 80 procent van de cardiologische zorg in ons land is aangesloten.

Lees het volledige artikel

‘Zijn wachttijden op websites van ziekenhuizen zinvol?’

De zoektocht van een patiënt naar een ziekenhuis met een kortere wachttijd.

Lees het volledige artikel

Graadmeter # 1 is de laatste op papier


Graadmeter wordt opgevolgd door een digitale nieuwsbrief. Dit is het laatste nummer op papier. Met onder meer een interview met oprichter Henk Rigter: ‘Ik zou graag af en toe iets vrijmoedigs lezen in die nieuwsbrief van de Gezondheidsraad’.

Lees het volledige artikel

Elisabeth-TweeSteden expertisecentrum hersenaandoeningen

Minister verlengt status Tilburgs ziekenhuis met vijf jaar.

Lees het volledige artikel

Breast Clinic Albert Schweitzer wint prijs

Breast Clinic wint Gouden Zinnige Zorg Award, van VGZ.

Lees het volledige artikel

Verscherpt toezicht Lelie Zorggroep verlengd

IGZ verlengt verscherpt toezicht verpleeghuis Pniël met twee maanden.

Lees het volledige artikel

Zorginstituut stelt indicatoren geboortezorg vast

Kwaliteitsindicatoren zijn nu verplicht.

Lees het volledige artikel

Miljoenenbesparing mogelijk met ‘IC-Light’

Een aparte IC voor beademingspatiënten zou beter en goedkoper zijn.

Lees het volledige artikel

Nieuwe erkenning voor arts-specialist in de klinische genetica

Op 1 juni 2017 treden de nieuwe erkenningscriteria in werking voor een nieuwe specialiteit voor artsen-specialisten: “arts-specialist in de klinische genetica” . Vanaf dan kan een arts dus deze beroepstitel aanvragen als hij voldoet aan de criteria. Tot 30 juni kan er ook een aanvraag gebeuren op basis van een overgangsmaatregel.

Lees het volledige artikel

AP stelt onderzoek in naar Stichting Benchmark GGZ

De Autoriteit Persoonsgegevens wil bekijken of de SBG voldoet aan de wet- en regelgeving rondom privacy.

Lees het volledige artikel

Een loopje met de waarheid?

De geloofwaardigheid van het UMCU staat onder druk na een nieuwe ZEMBLA uitzending.

Lees het volledige artikel

Een loopje met de waarheid?

De geloofwaardigheid van het UMCU staat onder druk na een nieuwe ZEMBLA uitzending.

Lees het volledige artikel

NZa: 'Steeds minder cliënten naar gespecialiseerde ggz'

Er worden meer mensen geholpen in de basis-ggz of door de poh, blijkt uit de marktscan ggz van de zorgautoriteit.

Lees het volledige artikel

Leven & Zorg onder verscherpt toezicht

Voorkeursaanbieder wijkverpleging in Utrecht vertoont ernstige tekortkomingen.

Lees het volledige artikel

Kwaliteitskader spoedzorg loopt vertraging op

De komst van het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg is uitgesteld tot zeker 1 juli. Partijen hebben meer tijd nodig om gezamenlijke normen voor de kwaliteit van spoedzorg af te spreken.

Lees het volledige artikel

Pagina's