Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Jos Aartsen: ‘Nederland kan toe met minder ziekenhuizen’

De bestuursvoorzitter van het UMCG wil basiszorg afstoten zodat 'zijn' umc zich volledig kan focussen op complexe zorg.

Lees het volledige artikel

Van der Meeren: ‘verleg focus van zorg naar arbeid’

Arbeid en scholing de beste preventie van gezondheidsklachten.

Lees het volledige artikel

‘Ook wachtlijsten voor zware jeugd-ggz’

Niet alleen jongeren met ernstige beperkingen en gedragsproblemen moeten lang wachten op hulp, ook voor complexe jeugd-ggz zijn er wachtlijsten.

Lees het volledige artikel

Aantal kinderen met jeugdhulp stijgt

Aantal kinderen met jeugdhulp stijgt
In 2016 kreeg 11 procent van de kinderen jeugdhulp, terwijl dit in 2015 nog 10 procent was, blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees het volledige artikel

Bernhoven beperkt invloed vakgroepen specialisten

Ziekenhuis neemt organisatie op de schop.

Lees het volledige artikel

Van Rijn: ‘Wachtlijsten complexe gehandicaptenzorg ongewenst’

De staatssecretaris probeert samen met zorgkantoren een oplossing te vinden voor de lange wachttijden voor mensen met een ernstige beperking en gedragsproblemen.

Lees het volledige artikel

Leyden Academy: stel ‘leefplezier’ boven zorg

De Leyden Academy on Vitality and Ageing wil in de pilot-project ‘Leefplezierplan voor de zorg’ ruimte scheppen voor wat ouderen echt willen.

Lees het volledige artikel

Boete dreigt voor Warande

IGZ legt last onder dwangsom op, bestuursvoorzitter moet weg.

Lees het volledige artikel

Naar een aanpassing van de kce richtlijnen aan de behoeften van eindgebruikers

Om hun dagelijkse praktijk te ondersteunen kunnen zorgverleners vandaag een beroep doen op klinische praktijkrichtlijnen, ook guidelines genoemd, want de geneeskunde en de gezondheidszorg in het algemeen zijn meer complex geworden. Guidelines zijn kritische samenvattingen van de meest recente medische kennis, die werden gevalideerd door de internationale wetenschappelijke wereld, en die geregeld worden geüpdatet. Het Federal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde een studie uit naar het gebruik van deze richtlijnen in ons land, en formuleert een aantal voorstellen om ze meer aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Meer lezen...

read more

Lees het volledige artikel

Zorgverleners vinden niet altijd hun weg in de wildgroei van richtlijnen

Om hun dagelijkse praktijk te ondersteunen kunnen zorgverleners vandaag een beroep doen op klinische praktijkrichtlijnen, ook guidelines genoemd, want de geneeskunde en de gezondheidszorg in het algemeen zijn meer complex geworden. Guidelines zijn kritische samenvattingen van de meest recente medische kennis, die werden gevalideerd door de internationale wetenschappelijke wereld, en die geregeld worden geüpdatet. Het Federal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde een studie uit naar het gebruik van deze richtlijnen in ons land, en formuleert een aantal voorstellen om ze meer aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken.

De geneeskunde, en de gezondheidszorg in het algemeen, wordt steeds complexer en evolueert steeds sneller. Zo worden er in Medline, de befaamde database van de Amerikaanse National Library of Medicine, dagelijks meer dan 2.000 nieuwe publicaties opgenomen. Dankzij de zogenaamde ‘klinische richtlijnen’, of...

read more

Lees het volledige artikel

'Ambulances beschikbaar op Koningsdag'

Volgens Ambulancezorg Nederland dreigt er geen tekort aan ambulances.

Lees het volledige artikel

‘Niet elke burger kan actieve patiënt zijn’

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid denkt dat de overheid te veel eigen regie van burgers verwacht.

Lees het volledige artikel

‘Wijkteams bieden niet de goede aanpak’

De inspecties van Toezicht Sociaal Domein stellen vast dat de zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams nog niet voldoet.

Lees het volledige artikel

Schrijf je nog in voor de infosessie op 27/04 "Technologie in de kijker - Robotica"

In deze sessie staat Robotica in de kijker speciaal voor de non-profit sector.

Lees het volledige artikel

‘We hebben te snel ggz-bedden afgebouwd’

Beddenafbouw ggz ging te snel volgens Schakelteam Personen Verward Gedrag.

Lees het volledige artikel

Meurs: ‘zorg niet alleen een kostenpost’

Focus op kosten betekent dat efficiencywinst leidend is geworden.

Lees het volledige artikel

Klachten schildklierpatiënten door stop Thyrax

Meer klachten door gedwongen overstap Thyrax.

Lees het volledige artikel

Vertrouwen in decentralisatie neemt toe

De helft van de Nederlanders is sceptisch over decentralisaties in het sociaal domein, maar het vertrouwen er in is iets toegenomen.

Lees het volledige artikel

Poppenkast in de Kamer

Een levensgrote pop van een patiënt op het kantoor van een Tweede Kamerlid, is dat nou echt nodig?

Lees het volledige artikel

Identificatiecode op medisch implantaat verplicht

Alle medische implantaten moeten een uniforme identificatiecode krijgen. Dat heeft de Tweede Kamer op dinsdag 18 april afgedwongen.

Lees het volledige artikel

Horizon scanning voor farmaceutische producten : voorstel voor de BeNeLuxA samenwerking

Op verzoek van ‘The BeNeLuxA Initiative – Collaboration on Pharmaceutical Policy’ (zie kader onderaan) heeft het Belgische Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzoek gedaan naar een mogelijk gezamenlijk horizon scanning systeem (HSS) voor farmaceutische producten in België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk. Bij horizon scanning gaat men op zoek naar producten in ontwikkeling die een belangrijke impact kunnen hebben, zowel budgettair als klinisch. Dergelijk systeem kan de deelnemende landen ondersteunen bij hun gezondheidszorgbeleid en kan hen de thema’s helpen identificeren waarrond ze nauwer kunnen samenwerken. Meer Lezen...

read more

Lees het volledige artikel

Horizon scanning farmaceutische producten: wat zit er in de ‘pipeline’ van de industrie?

Op verzoek van ‘The BeNeLuxA Initiative – Collaboration on Pharmaceutical Policy’ (zie kader onderaan) heeft het Belgische Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzoek gedaan naar een mogelijk gezamenlijk horizon scanning systeem (HSS) voor farmaceutische producten in België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk. Bij horizon scanning gaat men op zoek naar producten in ontwikkeling die een belangrijke impact kunnen hebben, zowel budgettair als klinisch. Dergelijk systeem kan de deelnemende landen ondersteunen bij hun gezondheidszorgbeleid en kan hen de thema’s helpen identificeren waarrond ze nauwer kunnen samenwerken.

In elk land waar een geneesmiddel op de markt komt, worden min of meer dezelfde evaluatie- en besluitvormingsprocessen rond prijsbepaling en terugbetaling doorlopen. Het was dan ook een logische stap om samen met onze Nederlandse buren te kijken of we niet beter een aantal dingen konden samen doen. Al snel...

read more

Lees het volledige artikel

Kinderombudsvrouw krijgt meer vragen over jeugdzorg

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de kinderombudsvrouw is in 2016 met 20 procent gestegen.

Lees het volledige artikel

Inspectie bezorgd over IC Gelre Ziekenhuizen

Ziekenhuis krijgt aanwijzing, 'vertrouwen in bestuur geschaad'.

Lees het volledige artikel

‘Arbeid ondergeschoven kindje in ggz-behandeling’

Er wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de rol van arbeid bij de behandeling van ggz-cliënten, schrijft het NKO.

Lees het volledige artikel

Pagina's