Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Kankerorganisaties ruziën met KWF over website

Patiëntenorganisaties willen kanker.nl terug.

Lees het volledige artikel

Inspectie uit harde kritiek op UMC Utrecht

Het bestuur is tekort geschoten en de cultuur was niet veilig.

Lees het volledige artikel

Actieplan COPD wint beste longonderzoek

Onderzoeker Anke Lenferink van het MST is de winnaar.

Lees het volledige artikel

Appende zorgverlener en twitterende patiënt


Op donderdagavond 29 juni 2017 organiseren het CEG en de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde de bijeenkomst ‘de appende zorgverlener en de twitterende patient’.

Lees het volledige artikel

Volksgezondheidsprijs 2016 voor Umar Ikram


Vorig jaar droeg Umar Ikram bij aan de onderbouwing van het advies over de geestelijke gezondheid van vluchtelingen. Voor zijn proefschrift kreeg hij op 12 april jl. de Volksgezondheidsprijs 2016.

Lees het volledige artikel

'Geen brief aan de informateur'

Schrijven geen brieven aan de informateur, maar steek de handen uit de mouwen.

Lees het volledige artikel

80 procent horizontaal toezicht in 2020

In 2020 dient 80 procent van de ziekenhuizen met deze vorm van toezicht werken.

Lees het volledige artikel

Agenda Jeugd vraagt aandacht voor problemen 18+

Jeugdpoort wil dat er een integrale aanpak komt voor jeugdzorg-cliënten die volwassen worden.

Lees het volledige artikel

VvEd richt beroepsregister ervaringsdeskundigen op

Ervaringsdeskundigen die aan de kwaliteitscriteria van de VvEd voldoen, kunnen zich aanmelden voor het register.

Lees het volledige artikel

Zorginstituut pakt opnieuw regie bij geboortezorg

Het Zorginstituut gaat de indicatoren voor goede geboortezorg opstellen. Gynaecologen en verloskundigen zijn er samen niet op tijd uitgekomen.

Lees het volledige artikel

De grote Rom-onrust

De ene partij duikelt over de andere heen om uitspraken over Rom te doen, zonder dat er alternatieven lijken te zijn.

Lees het volledige artikel

Sociaal Afhaalpunt werkt tegen eenzaamheid

Zonnehuisgroep Amstelland heeft op twee locaties een Sociaal Afhaalpunt geopend.

Lees het volledige artikel

Patiënten zijn de baas

Succesvolle bestuurders laten zich leiden door wat patiënten en cliënten belangrijk vinden, blijkt op het Zorgvisie-congres Professioneel Zorgbestuur op 11 april.

Lees het volledige artikel

Van Rijn: ‘Transformatie jeugdzorg komt op gang’

Het is volgens de staatssecretaris niet realistisch om te verwachten dat de decentralisatie van de Jeugdwet in twee jaar ‘tot zijn recht zou komen’.

Lees het volledige artikel

CIZ maakt fout bij overzetten cliënten huishoudelijke hulp

Fout bij wijziging van Modulair Pakket Thuis (MPT).

Lees het volledige artikel

Ernst Kuipers Zorgmanager van het Jaar

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van Erasmus MC in Rotterdam, is gekozen tot Zorgmanager van het Jaar 2017.

Lees het volledige artikel

Vitamine K-injectie voor baby’s vermindert risico op bloedingen


De Gezondheidsraad adviseert de toediening van vitamine K aan zuigelingen aan te passen.

Lees het volledige artikel

Verzekeraars willen concentratie prostaatoperaties

Zorgverzekeraars hebben de ACM gevraagd om operaties bij prostaatkanker te concentreren op twee locaties in Nederland.

Lees het volledige artikel

Seh Antoniushove sluit deuren

De spoedeisende hulp van HMC Antoniushove verhuist 24 april naar het HMC Bronovo.

Lees het volledige artikel

Zorgprominenten: ‘Zet in op inhoud, niet boekhouding’

Twaalf zorgprominenten lanceren een manifest waarin ze een inhoudelijke route voorstellen om de groei van zorguitgaven te verminderen.

Lees het volledige artikel

Geplande keizersnede: wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van moeder en kind?

De laatste dertig jaar is het aantal keizersneden overal ter wereld toegenomen. In België is de ingreep goed voor ongeveer 21% van het totale aantal geboorten, maar onder de ziekenhuizen bestaan er belangrijke verschillen (van ongeveer 12 tot 33 % van de bevallingen die zij uitvoeren). Wanneer er bij moeder of kind een medisch probleem is, kan een keizersnede ongetwijfeld (zeer) ernstige gevolgen voorkomen. Maar wat als als de ingreep om niet-medische redenen wordt uitgevoerd, wat steeds meer het geval is ? Wegen de voordelen dan nog op tegen de nadelen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  (KCE) maakt de balans op van de gevolgen voor moeder en kind, op korte en op lange termijn.

Doordat talrijke studies tegenstrijdige resultaten opleveren, kunnen voor de gevolgen op lange termijn moeilijk definitieve conclusies worden getrokken. Voor de gevolgen op korte termijn worden de reeds gekende risico’s van...

read more

Lees het volledige artikel

Governancemodellen voor samenwerking tussen ziekenhuizen

In het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap bepaalde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block onlangs dat ziekenhuizen meer structureel moeten samenwerken, om hun taken beter te verdelen en de zorg te coördineren. De huidige wettelijke samenwerkingsvormen en bestuursstructuren volstaan echter niet meer om deze doelstellingen te ondersteunen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt voor om drie nieuwe samenwerkingsvormen in de wetgeving op te nemen: het geïntegreerd zorgsysteem, het gecoördineerd netwerk en het autonoom samenwerkingsinitiatief. In elk van deze drie modellen worden de samenwerkende ziekenhuizen aangestuurd door een overkoepelend beslissingsorgaan, dat, afhankelijk van het gekozen model, een strategische of een meer beperkte beslissingsbevoegdheid heeft. Om een te bruuske breuk met de huidige situatie te vermijden, en om voldoende draagkracht voor de hervorming te genereren, stelt het KCE voor...

read more

Lees het volledige artikel

Antistolling en voorkamerfibrillatie

Antistollingsmiddelen (of anticoagulantia) zijn geneesmiddelen die o.a. worden voorgeschreven aan mensen met voorkamerfibrillatie, een hartritmestoornis, om het risico op een beroerte te verminderen. Sinds een aantal jaren zijn de "nieuwe orale anticoagulantia" of NOACs op de markt. Hun gebruik is handiger dan dat van de klassieke geneesmiddelen, omdat er geen maandelijkse controles van het bloed meer nodig zijn. De andere kant van de medaille is dat hun prijs ook veel hoger is: een jaarlijkse bijkomende kost van bijna 100 miljoen €. Na een kritische analyse oordeelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat hun voordelen niet zo vanzelfsprekend zijn als ze lijken. Als hun werkzaamheid al hoger ligt dan die van de oudere geneesmiddelen, bedraagt dit verschil niet meer dan een aantal tienden van een procent, op voorwaarde dan nog dat ze correct worden gebruikt.

Er stellen zich inderdaad drie problemen: (1)...

read more

Lees het volledige artikel

Naar één geïntegreerd systeem voor de behandeling van ernstige trauma's

Vandaag is er een internationale tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in ‘geïntegreerde systemen’. In deze systemen wordt de zorg voor de slachtoffers gecentraliseerd in een aantal ziekenhuizen die strategisch verspreid zijn over het gehele land. Deze ‘Major Trauma Centres’ voldoen aan zeer hoge eisen op gebied van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid (24u/24 en 7d/7).

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde een aantal buitenlandse voorbeelden en ging na hoe dergelijke manier van werken in ons land kan worden ingevoerd. Ons systeem blijkt reeds over vele troeven te beschikken, maar toch blijven er een aantal leemten, vooral dan op gebied van samenwerking tussen de verschillende actoren. De hervorming van het ziekenhuislandschap, die momenteel volop aan de gang is, biedt een unieke gelegenheid om ook de zorg voor ernstig gewonde slachtoffers in ons land te...

read more

Lees het volledige artikel

Pneumokokkenvaccinatie bij ouderen: een economische evaluatie

Naar aanleiding van de griepvaccinatie, stelt zich ook de kwestie van de vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen. Deze vaccinatie wordt bij ons vrij weinig uitgevoerd, terwijl de aggressiviteit van de pneumokok nochtans niet mag worden onderschat: ze kan zorgen voor long – en hersenvliesontstekingen en bloedvergiftigingen, en ze veroorzaakt het overlijden van meer dan 20% van de ernstig zieke patiënten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Universiteit Antwerpen vergeleken de kosten en baten (kosteneffectiviteit) van de twee pneumokkovaccins die in België op de markt zijn, om na te gaan welk vaccinatieschema onze senioren optimaal zou beschermen, daarbij rekening houdend met de huidige budgettaire uitdagingen. Mere lezen...

read more

Lees het volledige artikel

Pagina's